Een sterke samenwerking voor familiebedrijven

INNOO is een veelzijdige samenwerking van vier senior professionals die hun expertise op het gebied van familiebedrijven hebben gebundeld. Onze ervaring ligt in het adviseren, coachen en opleiden van de huidige en toekomstige leiders en aandeelhouders. De partners van INNOO hebben een schat aan ervaring op het gebied van leiderschap, opvolging, familie-eigendom, strategie en bestuur.

 

Een familiebedrijf is ‘gewoon’ een bedrijf. Maar toch is één aspect wezenlijk anders: het DNA van het bedrijf is sterk verweven met dat van de familie.  Bij elk familiebedrijf breken - vroeg of laat - fases aan die het nodig maken belangrijke stappen te zetten. Dan ontstaan dilemma's en uiteenlopende belangen die zowel het bedrijf als de familie raken. Vaak blijken deze complexer en weerbarstiger dan gedacht. Het krachtenveld van emotie en ratio belemmert u dan de gewenste stappen te nemen.

 

INNOO geeft u advies en begeleiding bij deze dilemma's en uitdagingen. Gericht op een gezonde ontwikkeling van uw bedrijf en uw familie. Zodat familie en bedrijf elkaar blijven versterken en uw familiebedrijf sterk en succesvol blijft; van generatie op generatie.

Zie onze INNOOvisie op familiebedrijven in 9 stellingen.

 

Vragen van leiders, eigenaren en hun opvolgers

 
Onze bestuursstructuur is nog geënt op de situatie dat er één onderneming was. Inmiddels zijn onze activiteiten sterk uitgebreid. Wat voor governancemodel is nu nodig?

 

Hoe richten wij eigendom en zeggenschap in? Want er zijn verschillende staken en niet alle familieleden zijn werkzaam in het bedrijf.

 

Wij willen een familiestatuut opstellen nu de volgende generatie er aan komt. Hoe pakken andere familiebedrijven dat aan?

 

Wat is verstandig: het familievermogen bij elkaar houden of opsplitsen?

 

Onze vader was een echte ondernemer. Hoe houden wij dat ondernemerschap vast nu hij er niet meer is en wij niet allemaal in het familiebedrijf werken?